Index

Hofstede College

Hoofdstuk 8. Medezeggenschapsraad en leerlingraad

8.1 Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vaststelling en/of wijziging van het beleid
  • Personele aangelegenheden
  • Instemming met schoolplan en schoolgids.

De MR komt elk schooljaar minstens 4 keer bij elkaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 gekozen ouders/verzorgers en 4 gekozen personeelsleden. Onder het personeel wordt er jaarlijks verkiezingen gehouden voor één plaats in de Medezeggenschapsraad. De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleiding

Er zijn momenteel geen ouders die deel uit maken van de MR. Mochten ouders zich beschikbaar willen stellen kan dit door een mail te sturen naar dhr. T. Ruijters (truijters@hofstedecollege.nl).

Personeelsgeleding

  • dhr. E. van Dongen
  • dhr. A. Rotteveel
  • dhr. T. Ruijters (voorzitter)
  • dhr. J. v.d. Velden.

Dhr. Ruijters vertegenwoordigt de school in de Regioraad van de Haagse Regio.

8.2 Leerlingraad

Het Hofstede College heeft een leerlingraad. De leerling-raad bestaat uit vertegenwoordigers uit de leerjaren. Enkele personeelsleden ondersteunen de raad. De leerling-raad vergadert minimaal 5 maal per jaar over onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. Ook adviseert de leerling-raad de directie over verschillende onderwerpen. Bovendien helpt de leerling-raad mee bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals het schoolfeest en de schoolreis. Tijdens het mentoruur kan de klas overleggen met hun vertegenwoordiger.