Index

Hofstede College

Hoofdstuk 8. Medezeggenschapsraad en leerlingraad

8.1 Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Vaststelling en/of wijziging van het beleid
  • Personele aangelegenheden
  • Instemming met schoolplan en schoolgids.

De MR komt elk schooljaar minstens 4 keer bij elkaar. De Medezeggenschapsraad bestaat uit 4 gekozen ouders/verzorgers en 4 gekozen personeelsleden. Onder het personeel wordt er jaarlijks verkiezingen gehouden voor één plaats in de Medezeggenschapsraad. De huidige medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding

  • mevr. Van der Veen
  • dhr. Tuin

Personeelsgeleding

  • dhr. W. Happee
  • dhr. D. van Baarle
  • mevr. C. Timmers
  • dhr. J. v.d. Velden.

Dhr. v.d. Velden vertegenwoordigt de school in de Regioraad van de Haagse Regio.

8.2 Leerlingraad

Het Hofstede College heeft een leerlingraad. De leerling-raad bestaat uit vertegenwoordigers uit de leerjaren. Enkele personeelsleden ondersteunen de raad. De leerling-raad vergadert minimaal 5 maal per jaar over onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden. Ook adviseert de leerling-raad de directie over verschillende onderwerpen. Bovendien helpt de leerling-raad mee bij de organisatie van allerlei activiteiten, zoals het schoolfeest en de schoolreis. Tijdens het mentoruur kan de klas overleggen met hun vertegenwoordiger.