Index

Hofstede College

Hoofdstuk 6.  Financiën

6.1 Lesmaterialen

Voor het volgen van de lessen zijn materialen nodig. Veel van die materialen, zoals laptops en boeken, worden door het Hofstede College aangekocht en worden betaald door de overheid. Deze materialen blijven het eigendom van het Hofstede college. De leerlingen moeten ook zelf voor een aantal materialen zorgen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een overzicht van de mentor waarop de materialen staan die nodig zijn voor de theoretische lessen. Een overzicht van de materialen die nodig zijn voor de praktijkvakken vindt u in hoofdstuk 2.6.

6.2 Ouderbijdrage

Het Hofstede College vraagt geen vrijwillige ouderbijdrage. Voor een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld de schoolreis, wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd aan ouders/verzorgers. Leerlingen met een Ooievaarspas krijgen (een deel van) deze kosten vergoed. Wanneer er voor activiteiten met de het openbaar vervoer gereisd wordt, moeten leerlingen zelf zorgen voor een OV-chipkaart met voldoende saldo.

6.3 Lockers

De leerlingen krijgen een locker (kluisje). Er moet een borg van € 5,- voor de sleutel worden betaald. De directie kan zonder toestemming van de betrokkenen de lockers inspecteren.

6.4 Tegemoetkoming in de studiekosten

De gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg hebben regelingen, waarbij o.a. mensen met een laag inkomen of een bijstandsuitkering en schoolgaande kinderen een tegemoetkoming in directe en indirecte schoolkosten kunnen aanvragen. Het gaat daarbij om kosten aan schoolspullen en activiteiten met de school. Meer informatie over deze fondsen voor schoolkosten kunt u vinden op de website van de gemeente Den Haag: www.denhaag.nl/home/bewoners/Onderwijs-en- studeren/to/Fondsen-voor-schoolkosten.htm. Ook kunt u contact opnemen met onze administratie.

6.5 Leerlingen die 18 jaar worden

Op het moment dat een leerling 18 jaar wordt, stopt de kinderbijslag en kan daarvoor in de plaats een “tegemoetkoming scholieren” worden aangevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Formulieren hiervoor zijn te verkrijgen op de website www.duo.nl/particulier/scholier

De ouders/verzorgers dragen zelf de zorg en de verantwoording voor de aanvraag van deze tegemoetkoming. Het is belangrijk om 3 maanden voor de 18de verjaardag de “tegemoetkoming scholieren” aan te vragen.

Voor alle vragen rondom tegemoetkomingen kunt u terecht op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs en bij een regionaal servicekantoor. U kunt ook rechtsreeks met de Dienst in Groningen contact opnemen: telefoon 050 599 77 55.