Index

Hofstede College

Hoofdstuk 9. De website en social media

9.1 Hofstede College online

De website www.hofstedecollege.nl biedt veel informatie:

  • brieven die voor de ouders/verzorgers bestemd zijn en met de leerlingen worden meegegeven
  • aankondigingen van ouderavonden en
  • aankondigingen van activiteiten met leerlingen  de jaarplanning, en wijzigingen hierin
  • de schoolgids
  •  foto’s van bijvoorbeeld de schoolreis, het schoolfeest en de Hofstede Champions League.

Het Hofstede College heeft ook Facebook en Instagram. Daarop staan regelmatig mededelingen maar ook foto’s van activiteiten op. Leerlingen, ouders/verzorgers en oud- leerlingen kunnen zich aanmelden als vriend.

9.2 Social Media

Leerlingen gebruiken vaak sociale media als Snapchat, Facebook, Instagram en WhatsApp. Soms wordt er misbruik van gemaakt en raken leerlingen door scheldpartijen, beledigingen, intimidatie en bedreigingen in problemen. Het Hofstede College heeft hier uiteraard aandacht voor, maar u, als ouders/verzorgers, spelen hierbij óók een belangrijke rol. Praat thuis regelmatig over het gebruik van Social Media zodat eventuele problemen voorkomen of opgelost kunnen worden.