Index

Hofstede College

Hoofdstuk 1. Algemene informatie

1.1 Richting

Het Hofstede College is een opleiding voor Praktijkonderwijs (PrO) en MBO-Entree voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar Het Hofstede College maakt deel uit van Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag.

1.2 Management team

Het managementteam (MT) bestaat uit:

  • W. van Beukering, directeur
  • V. de Vette, waarnemend schoolleider, teamleider zorg en toelating
  • B. de Wit, waarnemend schoolleider, teamleider vakonderwijs
  • M.E. Grund, teamleider onderbouw
  • M. Koole, teamleider bovenbouw
  • S. Zwanenburg, coördinator Examen en ROC-traject/beleid

1.3 Personeel

Een actueel overzicht van het personeel vindt u op de website onder het tabblad Contact.

1.4 Adres

Hofstede College

Droogscheerdersgaarde 70
2542 BK te Den Haag
070 367 62 33
[email protected]
www.hofstedecollege.nl

1.5 Grootte

Het Hofstede College heeft ongeveer 250 leerlingen (verdeeld over 5 leerjaren) en 40 medewerkers (zowel onderwijs gevend als onderwijs ondersteunend personeel).