Index

Hofstede College

Hoofdstuk 11. Adressen

Hofstede College

Droogscheerdersgaarde 70
2542 BK Den Haag
070 367 62 33
[email protected]
www.hofstedecollege.nl

 Schoolbestuur

Lucas Onderwijs
Postbus 93231
2509 AE  Den Haag
www.lucasonderwijs.nl

Lucas VO Den Haag
p.a. Diamanthorst 183
2592 GD Den Haag
www.lucasvodenhaag.nl

Schoolarts

GGD-Jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar, rayon Escamp
Zonneoord 288
2544 KM  Den Haag
070 329 28 92
De schoolarts is dhr. R.Peter

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Den Haag

0800 285 40 70

“Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Zo halen leerlingen het beste uit zichzelf.”