Index

Hofstede College

Schoolgids 2023 / 2024 Voorwoord

Het Hofstede College is een opleiding voor Praktijkonderwijs en MBO-Entree voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het Hofstede College maakt deel uit van Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag.

Het Hofstede College biedt Praktijkonderwijs aan, dat ook omschreven zou kunnen worden als de arbeidsmarkt gerichte leerweg. De leerlingen van het Hofstede College worden door onderwijs op maat en individuele begeleiding toegeleid naar een volwaardige baan op de arbeidsmarkt en/of voorbereid op een vervolgopleiding. Daarnaast biedt het Hofstede College ook de mogelijkheid aan om het MBO-Entree diploma te behalen, dit in samenwerking met het ROC Mondriaan. Met het diploma MBO- Entree kunnen leerlingen doorstromen naar niveau 2 van het MBO.

Het praktijkonderwijs van het Hofstede College wordt afgesloten met een examen. Het diploma Praktijkonderwijs is in principe haalbaar voor alle leerlingen binnen het praktijkonderwijs. De mogelijkheid om het MBO-Entree diploma te behalen wordt in de bovenbouw bepaald op basis van de leerresultaten. Het MBO-traject wordt verzorgd door het Hofstede College, de examinering ligt in handen van ROC Mondriaan.

Het Hofstede College is een reguliere school voor Voortgezet Onderwijs met onderwijs en zorg op maat. Er wordt een prettig en leerzaam klimaat geboden. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van zowel de didactische als de praktische vaardigheden. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid worden gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.

Het Hofstede College is een erkende Veilige School. In een goed georganiseerde en veilige omgeving komen leerlingen het best tot leren en ontwikkeling. Er zijn duidelijke regels en afspraken gemaakt die consequent worden doorgevoerd. Om u een duidelijk beeld te geven, op welke wijze het onderwijs op het Hofstede College is georganiseerd, wordt deze schoolgids uitgereikt. Op de website www.hofstedecollege.nl vindt u aanvullende informatie.

 

 

Wilbert van Beukering
directeur